Приглашаю присоединиться ко мне в следующих сервисах:

Персидские анекдоты


Арабские и персидские анекдоты и рассказы о тяжбах, судах и судьях

Арабские и персидские анекдоты и рассказы о тяжбах, судах и судьях Арабские и персидские
анекдоты и рассказы
о тяжбах, судах и судьях

          Тексты анекдотов и рассказов приводятся по следующим изданиям:
1). М., 19.
2). М., 19.
3). М., 19.
          После текстов в скобках указываются народ-автор, номер издания, из которого взят анекдот или рассказ, и номера страниц издания, на которых содержится тот или иной текст.

О О

          (персидск., 1, с.-).

Приложение Обейд Закани. Этика аристократии

         В монгольских летописях рассказывается, что, когда Хулагу-хан* захватил Багдад, он приказал, чтобы к нему привели тех, кто уцелел от меча. Он расспросил о положении каждого сословия и, когда разобрался во всем, сказал:
         — Что до ремесленников, то без них не обойтись.
         И он освободил их, чтобы они вернулись к своей работе. Купцам он велел дать капитал, чтобы они торговали от его имени. С евреев постановил брать только джизью**, поскольку они — народ угнетенный. Мужеложцев он отослал в свои гаремы, а судей отделил от прочих и изрек:
         — Эти вот — лишние в мире и зря переводят благодать божью.
         И он приказал, чтобы всех их утопили в Тигре, и так очистил землю от их скверны. (с персидского).

Обейд Закани. Веселая книга. М., 1965, с. с.28-29.

* Хулагу-хан (1217-1265) — один из монгольских завоевателей Ирана, внук Чингиз-хана, получивший в 1258 г. ярлык на управление землями «западнее Аму-Дарьи», в том числе и Ираном, где он положил начало династии Хулагидов.
** Джизья — подушная подать, которую в арабском халифате платили иноверцы, немусульмане.


Обейд Закани. Сто советов

         43. Никогда не ешьте и не пейте в одиночестве — так поступают только судьи и иудеи.
         52. Не ищите в наши дни справедливого правителя, судьи, не берущего взятки, и благочестивого хаджиба*, и нераспутного богача.
         76. Берегитесь уловок судей . (с персидского).

Обейд Закани. Веселая книга. М., 1965, с. 61, 63.

* Хаджиб — придворный, ведавший приемом посетителей у правителя или наместника.

Арабские и персидские
анекдоты и рассказы
о тяжбах, судах и судьях

| ВВЕРХ
|


Неприличные персидские анекдоты 14-го века на украинском: ru_polit — LiveJournal

Текст взят из украинского эро журнала "Лель-ревю" 1994 года, я сфоткал страницы и вытянул текст. Это перевод с древнего персидского на украинский, анекдоты 14 века, неприличные))) Из книги персидского поэта 14 века Убейда Закани «Радующая сердце книга». Оцените, как они звучат на украинском. По-моему, при переводе на русский эти анекдоты много теряют. В интернете вы это не найдете. Я привожу только небольшую часть.
*********
Один чоловік угледів дитинча, що рюмсало. Мати голубила його, та воно все не вгамовувалось.
— Замовкни,— цитьнув на нього чоловік,— а то я поборю твою матір.
— Ой, що ви! — захихотіла жінка.— Та воно не повірить, аж поки не побачить того на власні очі!

Моавія відзначався лагідною вдачею, і годі було комусь його розгнівати. Та виказавсь один чоловік, що поклав собі будь-що допекти його до живого. Тож прийшов він до Моавії та й каже:
— Богом живим прошу тебе, віддай мені за дружину свою матір — надто вже здорова у неї жінота.
— Отут і криється причина, за що мій ві-тець улюбив її,— згідливо відказав Моавія.

Один чоловік, зустрівши якусь жінку, сказав їй:
— Страх мені кортить спізнати тебе й скуштувати! Бо хочеться довідатись, хто солодший: ти чи моя супружниця?
— Спитай краще в мого чоловіка,— од-повіла жінка,— він скуштував уже нас обох

Жінка у шлюбну ніч гучно пустила вітри й, спаленівши од сорому, залилася слізьми.
— Не плач,— втішав її чоловік,— се тільки свідчить про плодовитість молодої.
— Ну, тоді я ще раз відвійну,— сказала жінка.
— Та ні ж бо, годі,— одмовив чоловік,— бо в комору до врожаю стільки не поміститься.

Абу Язід розповідав:
— Я вже не міг найти жодної жінки, яка буда б у змозі стерпіти й знести мою чо-ловіцьку сглу, аж раз якось підвернулась мені одна. От і злігся з нею неквапом, а тоді питаю: «Чи можна вже вийти?» — «Комар сів на пальму,— одмовила вона,— і каже їй: «Тримайся, бо я злітаю!», а пальма йому на те: «Я не почула, як ти сів на мене, то як же я маю почути, що ти злітаєш?»

Супружниця чоловікові, що усе зволікав з любощами, сказала:
— Скоріш звільни мене, бо серце мені вже од роздратування стискається, хотячи бажаного скутку.
— Коли б у тебе не серце стискалося, а щось інше, то ти б давно уже дійшла бажаного скутку,— одказав їй чоловік.

Прийшла одна жінка до судді зі скаргою.
— О суддя,— сказала вона,— чоловік мій вгонобляє мене й утискує. Тому-от сум мене огортає й сумніви беруть за душу — чи не тісно йому в мене?
— Що це ти верзеш, жінко! — одвічає їй суддя — Адже ж істинні слова сказано: чим у жінок там тісніше, тим воно й любіше.

Учитель залицявся до однієї жінки, син якої ходив до школи. А жінка та дала йому одкоша. Тоді вчитель узяв та й відлупцював хлопця.
— Чому ти казав своїй матері. їцо пру-тень у вчителя здоровенний? — примовляв при тім.
Хлопець і пожалівся матері. А та, почувши отаку скаргу, хутенько дала згоду на шлюб.

Персидские анекдоты [Текст] - Search RSL


Поиск по определенным полям

Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:

author:иванов

Можно искать по нескольким полям одновременно:

author:иванов title:исследование

Логически операторы

По умолчанию используется оператор AND.
Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:

исследование разработка

author:иванов title:разработка

оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:

исследование OR разработка

author:иванов OR title:разработка

оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:

исследование NOT разработка

author:иванов NOT title:разработка

Тип поиска

При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":

$исследование $развития

Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:

исследование*

Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:

"исследование и разработка"

Поиск по синонимам

Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "#" перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

#исследование

Группировка

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:

author:(иванов OR петров) title:(исследование OR разработка)

Приблизительный поиск слова

Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~" в конце слова из фразы. Например:

бром~

При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:

бром~1

По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости

Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~" в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:

"исследование разработка"~2

Релевантность выражений

Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^" в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":

исследование^4 разработка

По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.
Поиск в интервале

Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO.
Будет произведена лексикографическая сортировка.

author:[Иванов TO Петров]

Будут возвращены результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, Иванов и Петров будут включены в результат.

author:{Иванов TO Петров}

Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.

Персидские народные анекдоты - Search RSL


Поиск по определенным полям

Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:

author:иванов

Можно искать по нескольким полям одновременно:

author:иванов title:исследование

Логически операторы

По умолчанию используется оператор AND.
Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:

исследование разработка

author:иванов title:разработка

оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:

исследование OR разработка

author:иванов OR title:разработка

оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:

исследование NOT разработка

author:иванов NOT title:разработка

Тип поиска

При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак "доллар":

$исследование $развития

Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:

исследование*

Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:

"исследование и разработка"

Поиск по синонимам

Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку "#" перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

#исследование

Группировка

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:

author:(иванов OR петров) title:(исследование OR разработка)

Приблизительный поиск слова

Для приблизительного поиска нужно поставить тильду "~" в конце слова из фразы. Например:

бром~

При поиске будут найдены такие слова, как "бром", "ром", "пром" и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:

бром~1

По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости

Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду "~" в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:

"исследование разработка"~2

Релевантность выражений

Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак "^" в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово "исследование" в четыре раза релевантнее слова "разработка":

исследование^4 разработка

По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения - положительное вещественное число.
Поиск в интервале

Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO.
Будет произведена лексикографическая сортировка.

author:[Иванов TO Петров]

Будут возвращены результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, Иванов и Петров будут включены в результат.

author:{Иванов TO Петров}

Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.

Персидский с Муллой Насреддином. Шутки и анекдоты увлекательные и занимательные = ״ ملا نصرالدین ״. ״ طنزها و لطیفه های شیرین و خواندنی ״

Добавить
  • Читаю
  • Хочу прочитать
  • Прочитал

Мулла Насреддин

Жанр: Учебная литература

ISBN: 978-5-7873-1023-8

Год издания: 2016

Издательство: Издательский дом ВКН

Фрагмент книги

Оцените книгу

Скачать книгу

41 скачивание

Читать онлайн

О книге "Персидский с Муллой Насреддином. Шутки и анекдоты увлекательные и занимательные = ״ ملا نصرالدین ״. ״ طنزها و لطیفه های شیرین و خواندنی ״"

Забавные истории о неунывающем Мулле Насреддине, способном найти выход из любой ситуации, адаптированы в настоящем издании по методу Ильи Франка: снабжены транскрипцией, дословным переводом на русский язык и необходимым лексико-грамматическим комментарием. Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и выражений происходит за счет их повторяемости, без заучивания и необходимости использовать словарь. Это занимательное и несложное чтение поможет читателю войти в мир персидского языка.

Произведение относится к жанру Учебная литература. Оно было опубликовано в 2016 году издательством Издательский дом ВКН. Книга входит в серию "Метод обучающего чтения Ильи Франка". На нашем сайте можно скачать книгу "Персидский с Муллой Насреддином. Шутки и анекдоты увлекательные и занимательные = ״ ملا نصرالدین ״. ״ طنزها و لطیفه های شیرین و خواندنی ״" в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.

Отзывы читателей

Подборки книг

Похожие книги

Информация обновлена:

Анекдоты.

Самые смешные анекдоты разных лет и народов.

В рубрике АНЕКДОТЫ Вы можете прочитать свежие и не очень, но смешные анекдоты. А так же прослушать подборку аудио анекдотов от Романа Трахтенберга, Одесские и еврейские анекдоты, анекдоты про кошек , и много аудио анекдотов. А так же очень смешные аудио рассказы. В анекдотах присутствует не нормативная лексика. На главной странице сайта вы сможете инструкцию о том как присылать новые анекдоты и прикольное видео на сайт. После просмотра администратором они будут размещены на сайте.

Частая причина аварий на перекрёстках – это то, что жёлтый для одного водилы – уже зелёный, а для другого водилы – ещё не красный.

В Лондоне, в гостинице, портье стучит в номер русских туристов:
— Если вы не прекратите шуметь, я вызову констебля!
— Ко… Кос.. Когобля?
— Ментабля!!!

Ходят слухи, что местный военкомат девять лет скрывался от Николая Валуева, пока тому 27 лет не стукнуло.

Благодаря нашей бабушке, которая повесила сушиться свой белый халат, на ночь в коридоре, у нас теперь даже кот заикается.

У мужика жена в отпуск уехала, а его с попугаем оставила. Ну мужик на радостях, бухла накупил, только кирять собрался, попугай к нему:
— Наливай, а то жене сдам!
Мужик говорит:
— Ладно, налью, но если завтра опохмелится, попросишь, все перья выщиплю.
Попугай согласился, напились оба. Под утро мужик просыпается оттого, что кто-то бормочет. Смотрит, а это попугай по столу вокруг не початой бутылки ходит и сам себе под нос бормочет:
— В гости я не хожу, летать, не летаю. Да на хрена мне эти перья!

Сейчас я не торопясь, сделаю семь, восемь глубоких вдохов, выдохов. Выпью пустырника, успокоюсь…. И убью эту сволочь!!!

— Девушка, вы с училища?
— О, ещё какая!!!

Бегемот сидит в своём озере, а по берегу Винни Пух кругами ходит, бегемота со всех сторон разглядывает. Бегемот смотрел на Винни, башкой крутил, надоело это дело, он и спрашивает:
— Винни, ты чего всё кругами ходишь, на меня пялишься?
А Винни Пух отвечает:
— Да я вот, смотрю на тебя и мечтаю, мне бы такой мордой, да медку хлебнуть!

Так надоело быть хозяином страны. Понизьте мой социальный статус. Сделайте слугой народа.

Идут два приятеля. Один другому говорит:
— Заметил, девчонка, что нам на встречу шла, мне улыбнулась?
Тот отвечает:
— Конечно! Я её прекрасно понимаю, когда я тебя в первый раз увидел, то вообще пол дня ржал!

Мужик утром с бодуна просыпается. Подходит к зеркалу и долго, пристально себя разглядывает. Жена с кухни кричит:
— Коля, есть будешь?
Тот радостно:
— Во, точно, Коля!!!

Чапай с Петькой пришли на спектакль. Ну, спектакль идёт, а Чапаю в туалет приспичило, спросил у Петьки как до туалета добраться. А тот давай ему в подробностях объяснять, типа пойдёшь на лево, на права. Чапай, не чего не запомнил, заплутал в лабиринтах театра. Смотрит, какая-то комната и на столе кувшин стоит. Зашёл в кувшин нассал и обратно на место. Приходит, а Петька ему и говорит:
— Ну Василий Иванович, самое интересное пропустил, сейчас какой-то хрен на сцену вышел, нассал в кувшин и ушёл, а из кувшина Хотабыч выползает и говорит;
— на х.ю я видал такие роли!!!

Винни Пух и Пятачок идут по лесу Винни спереди, Пятачок за ним. Идут молчат, вдруг Винни разворачивается и хрясь, Пятачку по морде. Тот:
— За что, Винни?
А Винни Пух отвечает:
— А чего ты идёшь, молчишь, всякую хрень обо мне думаешь.

Ослик Иа сидит, в дупель обкуренный. Подходят к нему Винни Пух и Пятачок:
— Привет, Иа!
А тот:
— Кто такие, я вас не знаю.
Винни говорит:
— Как, не знаешь? Это, я Винни Пух и мой друг Пятачок!
— Нет, я вас не знаю, кликухи у вас классные, Винни ПЫХ и ПРИТОРЧОК.

Идёт в Индии русский моряк, на плече попугай. Смотрит, индус сидит на дудке играет, кобра танцует, ну остановился, смотрит. А индус кокарду разглядел и спрашивает:
— Ты из России?
— Да.
— А правда, что русские могут стакан водки выпить?
— Могу.
-А, два?
— Могу.
— А, три?
Тут, попугай говорит:
— И три, и четыре, и десять, и тебе морду набьём, и червяка склюём!!!

Капитан на корабле, поймал золотую рыбку. Та ему говорит:
— Отпусти, исполню любое желание.
Капитан думает, работа мне нравится, денег море, дети нормальные, жена не изменяет, ну не чего больше не нужно. Он и говорит рыбке:
— Мне не чего не надо, ты боцману исполни то, что он первое пожелает.
На утро боцман выходит на палубу, дубак. Он ёжится и говорит:
— Нет, это не чёрное море, сто х..ёв мне в глодку и ржавый якорь в ж…пу.

Есть джентльмен и настоящий джентльмен. Джентльмен – это мужчина, а настоящий джентльмен – это женская фантазия.

— Какое же состояние досталось вам после смерти мужа?
— Состояние глубокого морального удовлетворения…..

Если у парня с девушкой что-то не складывается, значит, кто-то из них дура.

— Ты, чего подруга, так плохо выглядишь?
— Да, простыла, болею.
— А УПСА пробовала?
— Ты с ума сошла!!! Я у мужа-то не пробовала, а та говоришь у пса!!!

— Ты глаза мужа видела, когда минет делаешь?
— Нет, а ты?
— Видела! Вчера делаю минет и тут муж в комнату заходит!

Карлсон любил рассказывать о себе, поэтому Малыш знал почти всё о сахарном диабете.

Не так страшен возраст, как его последствия.

— Ты совершенно не умеешь ухаживать!
— Кто, я?! Да я три года с дедом жил !

Упитанные оптимисты считают, что они наполовину полные.

— Можно я у вас в туалет схожу?
— Понимаете, у нас счётчики на воду стоят…
— Да, ладно, я смывать не буду.

Неисправимый оптимист посмотрел новости и исправился.

У каждого уважающего себя холостяка есть два вида футболок: Хорошие и те, которые можно надеть только под свитер.

На каникулах в деревне Вовачка часто просыпался оттого, что его кормит бабушка.

Лесорубы лес валят, тут к ним дедок подходит:
— Возьмите меня в бригаду.
Те, куда, мол старый. А он:
— Ну хоть кашу варить.
Ладно, взяли. С работы пришли, поужинали. Спать завалились. Утром из избы выходят, смотрят просека широченная до горизонта. На трактор сели, погнали в даль. Через пару часов деда настигли, а тот на право, на лево деревья валит. Мужики охренели, спрашивают:
— Ты где так лес валить научился?
— В Сахаре.
— Так там леса нет!
— Так и здесь не будет!

В ресторан приходит посетитель, кошелёк полный денег на стол и заказывает бутылку самых дорогих виски и манную кашу. Официант принёс, через какое-то время заказывает Хеннеси и манную кашу, потом Чейс Бейли и манную кашу, официант думает, может, меню не разглядел, вроде богатый мужик и предлагает ему на закусь, сёмгу, икру и т.д.
А мужик говорит:
— У меня сегодня тема – нажраться, а чем блевать, мне по хрен.

Мужик в кабаке заказывает водку, закуску и блюдце. Всё принесли, достал мышь, сидят пьют, потом ещё водки заказал и ещё. Официант видит, что тот уже в доску пьяный и говорит:
— Вам уже, наверное хватит.
А мужик поднимает голову со стола:
— Кабак разнесу!!!
Мышка:
— И кота съедим!!!

Тибетские монахи, хранящие обет молчания, ненавидят, когда в туалете выключают свет.

Так вот копишь-копишь на яхту, а потом за два дня до получки тратишь всё это на пачку пельменей и пачку «примы».

Двое разговаривают:
— Я чувствую себя ясенем.
— Почему?
— У меня постоянно какую-то хрень спрашивают.

Стоит в море американский корабль и всплывает русская лодка, на палубу выходит русский капитан, хмурый не бритый и с бодуна. Америкос ему:
— Russia hello!
Руский капитан в ответ:
— Кто хуйло?!! Я хуйло?!! Торпеды к атаке !!!

Мать спрашивает сына:
— Почему шмотки на полу?
— Так, гравитация, мама!

Десятилетний мальчик набрал в поисковике слово « клубничка» и в корне изменил своё представление о ягодах.

— Эй, а вы кто?
— Мы? Мы твои мозги, узнали, что ты влюбился и вот попрощаться зашли.

Приходит мужик к другу, а тот с бодуна сидит, весь такой печальный.
— Ты чего такой грустный?
— Да проснулся утром, а на подоконнике кот сидит и на гармошке играет.
— Ну, всё, это белочка!
— Да я что, дурак, что ли, кота от белки не отличу?!

Налоговики заходят в офис и к секретарше:
— Мы хотим поговорить с вашим боссом.
— Но его нет.
— Как нет? Мы его только, что в окне видели!
— Так и он вас видел!

Заказчик принимает работу у подрядчика. Тот ведёт его к яме метров в 5 в ширину и глубиной 50 метров. Где-то на дне ямы горит фонарь. Заказчик подрядчику:
— Это, что за херня?!
Тот суёт ему чертежи:
— Вот всё правильно, всё по чертежу!
Заказчик переворачивает чертёж на 180%:
— Это, маяк, бля!!! МАЯК!!!

На стройку должна приехать комиссия, принимать дом. Прораб собирает всех работяг и говорит:
— Там в комиссии не кто, не чего в строительстве не понимает, так, что, что бы не случилось, косяк какой, делайте вид, что так всё и должно быть.
Ну, комиссия приехала, идут к объекты и тут у дома рушится стена. Рабочий сопровождающий комиссию смотрит на часы:
— Точно по графику!

Перейти на главную.


Смотрите также